Apie mus

Popietė su senąja spauda

  2015-10-28
   Spalio 27 d. Linkaičių filiale surengta popietė „Ką rašė spauda prieš 100 metų“.
   Jos metu Bendraminčių klubo narės Benutė, Elena, Jurgita, Alma, Angelė, Elena, Salomėja ir bibliotekininkė skaitė žinutes iš praėjusio amžiaus pradžios lietuviškų laikraščių „Viltis“, „Lietuvos ūkininkas“, „Darbininkas“, „Draugas“, „Saulė“, „Lietuvos žinios“  ir kt. Šie ir kiti periodiniai leidiniai suskaitmenintu pavidalu prieinami elektroninio paveldo svetainėje.
    Įdomių tekstų popietei buvo parinkta iš A. Ikamo sudarytos knygos „Banginis prarijo lietuvį“, kurią sudaro 616 žinučių iš 1900—1940 m. lietuvių spaudos. Periodiniai leidiniai atskleidžia mūsų tautiečių elgesį įvairiausiomis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis, aprašo linksmus ir tragikomiškus nutikimus. Iš Bendraminčių klubo narių skaitytų tekstų ryškėja, kad ano meto lietuviai buvo karšti, kūrybingi, atkaklūs ir drąsūs žmonės. Tačiau atsiskleidžia ir neigiamos charakterio savybės: pavydas, kerštingumas, potraukis bylinėtis dėl menkniekių (nuskintos krapo šakelės ar neva kaimyno „nutrūčytos“ vištos). 
    Juoką kėlė šmaikštūs ir taiklūs aforizmai iš ano meto periodikos, karikatūros, reklaminiai skelbimai. Atkreiptas dėmesys į kalbos ypatybes. Perskaitėme visas minėtoje knygoje rastas žinutes, susijusias su mūsų kraštu: Trumpaičiais, Žagare, Joniškiu. Popietės dalyvės padarė išvadą, kad joniškiečių gyvenimas buvęs įdomus ir spalvingas! 
   Renginio pabaigoje bibliotekininkė perskaitė mielinio pyrago receptą iš pageltusio 1932 m. žurnalo „Pavasaris“, kurį paskolino viena skaitytoja.

                                                                                                 Aleksandra Stulginskienė
                                                                                            Linkaičių filialo vyr. bibliotekininkė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09