Apie mus

Konferencijos Etnografinių regionų metams

  2015-11-16Lapkričio 11–12 d. Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė dvi konferencijas, skirtas Etnografinių regionų metams, iš etnoliteratūrinių renginių ciklo pagal projektą „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno“, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

  Lapkričio 11–12 d. Joniškio rajono  Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė dvi konferencijas, skirtas Etnografinių regionų metams, iš etnoliteratūrinių renginių ciklo pagal projektą „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno“, kurį  dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.
   Lapkričio 11-ąją Skaistgirio kultūros namuose įvyko  konferencija „Kraštotyros ekspedicijos Skaistgiryje pėdsakais“.
   Konferenciją atidarė ir įžanginį žodį tarė Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos  direktorės pavaduotoja,  projekto vadovė Violeta Vilčiauskienė. Rugsėjo pradžioje Skaistgirio apylinkėse kartu su bendruomenės nariais ir projekto dalyviais surengta  kraštotyros ekspedicija, kurios metu aplankyti ir fotografijose,  filmuotoje medžiagoje  fiksuoti Skaistgirio kapinėse, kaimuose, pakelėse, sodybose esantys  mažosios architektūros objektai: kryžiai, rūpintojėliai,  koplytstulpiai, stogastulpiai. Pasakojimais ir prisiminimais dalijosi objektų atsiradimą ar jų kilmę menantys žmonės, juos sukūrę medžio ir kalvystės meistrai, kryždirbiai. 
   Filmuotos medžiagos pagrindu sukurtas filmas „Amžini tik laike. Skaistgirio apylinkių mažosios architektūros paveldo takais“. Nufilmuota 32  mažosios architektūros objektai, pasakojimais ir prisiminimais pasidalijo 15 žmonių. Konferencijoje filmas pristatytas skaistgiriečiams.  Idėja  įamžinti, aprašyti Skaistgirio  mažosios architektūros paveldą kilo iš pačios bendruomenės, kultūros darbuotojų. Apie sumanymo įgyvendinimą pasakojo Skaistgirio seniūnaitė, ekspedicijos vedlė ir viena iš filmo scenarijaus autorių  skaistgirietė Vida Urbonienė. Ji taip pat  iš   ekspedicijos metu nufotografuotų  objektų  parengė fotografijų parodą „Foto žvilgsnis į Skaistgirio mažosios architektūros paveldo objektus“, kuri papildo ir patikslina   filmuotoje medžiagoje užfiksuotą medžiagą. 
     Pranešimą „Šiaurės Lietuvos mažosios architektūros savitumai“ skaitė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė. Etnografijos specialistė pasidalijo informacija apie „Aušros“  muziejuje saugomą  ankstesnių Skaistgirio ekspedicijų, dargi 1931-39 m., surinktą  medžiagą, pasakojo apie kryžių, koplytstulpių,  koplytėlių medžiuose statymo tradicijas. S.Milvidienė vertino šiais laikais atsiradusią itin gražią tradiciją – koplytstulpius, kryžius statyti buvusių sodybų, išnykusių kaimų vietose. Anksčiau surinktoje medžiagoje dažniausiai sutinkamas  Reibinių kaimas. Įdomu tai, kad ir gūdžiu sovietiniu laikotarpiu  (apie 1964 m.) randama užfiksuotų duomenų apie Skaistgirio apylinkėse veikiančias  ir uždarytas kapines ir tuos duomenis pateikusias – vykdomojo komiteto darbuotoją  Eriką Urbaitę, bibliotekos vedėją Valę Tautvaišienę. 
    S. Milvidienė džiaugėsi   Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos   projektui skirtų lėšų tikslingu panaudojimu, vertino  šios ekspedicijos metu surinktos  vaizdinės  ir filmuotos  medžiagos  išliekamąją vertę  ne tik  dabarties   žmonėms, bet ir ateinančioms kartoms.
    Gražiomis  mintimis ir šilta padėka  apie filmą, Skaistgirio bibliotekininkių indėlį pasidalijo skaistgirietės –  buvusi mokytoja Tamara Lukočienė ir Angelė Vaitekūnaitė.
    Lapkričio 12 d. Joniškio Raudonojoje sinagogoje įvyko konferencija „Etninė kultūra ir tautinis paveldas laiko tėkmėje“. 
    Rajono  Etninės kultūros  globos tarybos kvietimu konferencijoje dalyvavusi viešnia iš Valmieros (Latvija) – istorikė, muziejininkė, Valmieros lietuvių kultūros draugijos pirmininkė Regina Valtenberga skaitė pranešimą  „Mūsų palikimas baltų pasaulėžiūros akimis“. Ji pasakojo ir filosofiškai  kvietė visus pamąstyti apie laiko tėkmę. „Viskas, kas vyksta Visatoje yra laiko tėkmės atspindys. Laikas mus laiko, išlaiko, palaiko. Kiekviename žemės lopinėly laikas atsiskleidžia savaip,– apie baltų kultūros svarbą ir dvasinę prigimtį kalbėjo R.Valtenberga.–  Laikas  sukūrė   lietuvius ir latvius kilniai misijai– išlaikyti Žemės gyvastį, davė mums kalbą –  archainę, mokslišką, kurią reikia saugoti".  Laiko ir amžinybės tema itin svarbi latvių folklore, tai ryšku  latvių epe „.Lačplėsis“.  Pasak R.Valtenbergos, laiko raštai ir ženklai išreikšti ir tautinėse juostose, audiniuose.  
    Viešnios filosofines mintis apie baltų tautų kultūrą ir dvasinius ryšius pratęsė Mato Slančiausko progimnazijos mokytoja, tautodailininkė Ugnė Vaineikienė pranešime „Juostos reikšmė žmogaus gyvenime“. „Turistui Lietuvą simbolizuoja gintaras, rūpintojėlis ir juostos“, -savo pasakojimą pradėjo Ugnė, vėliau įdomiai perėjusi prie pasakojimo apie juostų apeiginę ir magišką reikšmę. Juosta būdinga visoms tautoms, tai tarsi dvasinės apsaugos priemonė. Tai gyvybingiausia paveldo rūšis, lydinti žmogų nuo gimimo iki mirties. Juostomis, saugant nuo blogio, apjuosiami  vaikai per krikštynas, juostų kupinos vestuvių apeigos, su juostomis palydime artimuosius Amžinybėn, apeiginę prasmę turi ir dovanų aprišimas juostomis juostelėmis. 
    Konferencijos dalyviams U. Vaineikienė pristatė gausią savo vytinių juostų kolekciją. Tautodailininkės juostos yra įvertintos tautinio paveldo sertifikatu. 
     „Tautinis paveldas – nacionalinės kultūros dalis, o lėlės–amžių žaislas,“–  taip pranešimą „Tautinio paveldo atspindys – lėlės“ pradėjo  tautodailininkė Aušra Petrauskienė. Lėlių namus Žagarėje įkūrusi pedagogė, lėlininkė A.Petrauskienė kalbėjo apie savo pomėgį ir amatą, vaizdžiai pasakojo apie žmones, atvedusius ją į lėlininkystę – nuo močiutės iki Žagarės moterų, bendraminčius, padėjusius parengti  knygą „Miestelis, kuriame gyvena lėlės“. 
    Lėlėse atsispindi tautiniai drabužiai, todėl pranešėja apžvelgė ir pagrindinius tautinio rūbo akcentus. 
Konferencijos pabaigoje A. Petrauskienė surengė edukacinį užsiėmimą, kuriame norinčios moterys galėjo pasidaryti tautišką lėlytę. 
    Konferencijose dalyvavo per 100 žmonių.

                                                                                        Violeta Vilčiauskienė,
                                                                         Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus  
                                                                   viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, 
                                                                                         projekto vadovė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09