Renginiai

Pristatyta knyga apie poetę Oną Mikalauskienę-Kubiliūtę

  2018-04-11
„tarp ryto ir vakaro
neretai
šviesuoja
artimo meilės 
ugniakuras
kūrenamas
ne dangaus angelų
o regis įsiliepsnoja
savaime
nuo žodžio
su prieskoniu vilties
įsiliepsnoja
nuo meilės“

     Meilė, darna, santarvė, atsakomybė už žodį ir poelgį, išdidi kūrybos vienatvė ir dėmesys bičiuliams, artimiesiems – visais šiais žodžiais galima apibūdinti ir pristatyti poetę kraštietę Onutę Mikalauskienę-Kubiliūtę (1926−2017).
     Balandžio 10 dieną Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje susirinko jos talento gerbėjai į knygos „Poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė in memoriam“ sutiktuves. Leidinį sudarė, jo išleidimu rūpinosi Onutės sūnėnas, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro vadovas Valdas Kubilius. Pratarmę parašė poetas Robertas Keturakis. Trumpą poetės biografiją ir svarbiausias jos gyvenimo ir kūrybos datas pateikė bibliotekininkė Dalia Norvaišienė. Knygoje yra Onutės artimųjų, bičiulių, plunksnos draugų  prisiminimai. Šeimai atstovavo anūkė Onutė Šaulienė.
    Pristatymo metu skambėjo 2001 metų garso įrašas su pačios Onutės Mikalauskienės pasakojimu apie save, buvo rodomas nuotraukų skaidrių montažas. „Moteris saulė 2017“ Vidutė Petraitienė skaitė Onos Mikalauskienės eiles, apie savo tetą Onutę ir knygos išleidimo vargus ir rūpesčius pasakojo Valdas Kubilius. Jis padėkojo Joniškio rajono savivaldybei už finansinę paramą ir prisiminimų autoriams už jų šiltus prisiminimus apie poetę.
     Labai šiltai ir jaukiai nuskambėjo Onutės marčios Neringos Mikalauskienės pasakojimas apie Mamą ir močiutę, kuri visuomet pabardavo ir pamokydavo sūnų, bet ne marčią, anūkams buvo dėmesinga močiutė. 
     „Audruvietė“ Angelė Antanaitienė džiaugėsi, kad knyga išleista graži, informatyvi, daug nuotraukų. Ona Mikalauskienė tikrai nusipelnė tokių prisiminimų ir tokios pagarbos. Buvusią vaikystės kaimynę, gražią, paslaptingą moterį prisiminė Romualdas Franckaitis. Fotografė Greta Zalogė pasakojo apie 2001 metais vykusią fotosesiją su Ona Mikalauskiene. Rašytoja Aldona Ruseckaitė kalbėjo ne tik apie bičiulę Onutę, bet pristatė ir savo naujausią knygą apie Vytautą Mačernį „Dūžtančios formos“. 
     Renginyje dalyvavęs rajono meras Gediminas Čepulis priminė, kad Ona Mikalauskienė buvo ne tik poetė, bet ir Joniškio garbės pilietė. Rajono savivaldybė įsigijo 50 knygos egzempliorių. Knygos bus paskirstytos rajono kultūros įstaigoms, dovanojamos svečiams.

Vijoleta KuprevičienėPaskutinio redagavimo data: 2019-07-09