Renginiai

Susitikimas su Joniškio literatėmis

  2018-05-02Balandžio 24 d. Gaižaičių bibliotekoje lankėsi Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narės Regina Briedytė ir Kilnutė Riškuvienė.

   Balandžio 24 d. Gaižaičių bibliotekoje lankėsi Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narės Regina Briedytė ir Kilnutė Riškuvienė. Viešnios pristatė savo kūrybą. 
R. Briedytė pristatė Kilnutės Garnytės-Riškuvienės kūrybos pirmąją knygą „55 atsigręžimai“. Knygoje spausdinamos 55 miniatiūros, simboliškai įprasminančios autorės gyvenimo metus.
   Trumpuose prozos tekstuose atsiskleidžia autorės vidiniai išgyvenimai, besikeičiantis pasaulis, vaikystės prisiminimai, visas nueitas gyvenimo kelias. Kūrėja pastebi, kad ir mažuose dalykuose gali užgimti dideli stebuklai, tik reikia mokėti juos pamatyti. 
  Knygos autorė  perskaitė keletą kūrinių iš pristatomos knygos. Jos kūryboje jaučiamas grožio, meilės, dėkingumo ir švelnumo suvokimas. Pasak literatės Reginos, autorės vardas atspindi ir jos pasaulėžiūrą – Kilnutė visur mato tik grožį, meilę ir viltį.
  Susitikimo metu  taip pat pristatyti Joniškio literatų kūrybos almanachai „Audruvė“. Vieno iš jų sudarytoja – Regina Briedytė. Literatė paskaitė keletą savo kūrybos eilėraščių, pasidalino mintimis su klausytojais, papasakojo apie kūrybinio kelio pradžią ir tolimesnę jo eigą. 
  Gaižaičių bibliotekai literatės padovanojo Joniškio literatų kūrybos almanachą „Audruvė“ (tris knygas) ir Kilnutės Garnytės-Riškuvienės knygą „55 atsigręžimai“. Po renginio prie puodelio arbatos dalintasi mintimis ir idėjomis apie moterų kūrybą.

Monika Sviderskienė
Gaižaičių filialo vyresn. bibliotekininkėPaskutinio redagavimo data: 2019-07-09