Apie mus

BRUVERIS JONAS VYTAUTASMuzikologas, mokslų daktaras

(humanitariniai m.), Nacionalinės premijos laureatas. Gimė 1939 m. kovo 19 d. Medikuičių kaime (Joniškio rajonas).
1960–1965 m. - studijavo Lietuvos valstybinėje koncervatorijoje, 1966–1969 m. - Leningrado (Rusija) konservatorijoje aspirantūroje. 1969–1979 m. - LVK Muzikos istorijos katedros dėst., nuo 1979 m. - docentas, 1992–1996 m. - Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorius.
Knygų „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis”, „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras” (2006) aut., leidinių „M.K.Čiurlioniui 100“, „Kiprui Petrauskui 100“ sudarytojas, „Birutė Almonaitytė“ parengėjas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2006). „Metų muzikos kūriniai 2006“ apdovanojimuose premijos už fundamentalius Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimus laureatas (2007). Dalyvavo ir skaitė praneš. įvairiose tarptautautinėse konferencijose, simpoziumuose. Apginta humanitarinių m. (tada menotyros kandidato) daktaro disertacija. (1973). Publikuotų straipsnių „M.K. Čiurlionis: tautiškumo problema“ (2004), „Gamta M.K. Čiurlionio kūryboje“ (2005), „Vinco Kudirkos giesmės“ (2005) autorius. Svarbių. mokslinių straipsnių „Naujoji muzika, nuomonės ir mes“ (1981), „Bendravimas ar susiliejimas? Apie ginčus dėl Vakarų ir Rytų muzikos santykių“ (1988), „Konstantino laiškai Sofijai“ (1991), „Mozarts Musik in Litauen - einige Akcente“ (2000) ir kt. autorius.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-28