Apie mus

ČEPINSKIS VINCASLietuvių fizikas, profesorius, Lietuvos Steigiamojo seimo narys

Gimė 1871 m. gegužės 3 d. Dargaičiuose (Joniškio rajonas). Mirė 1940 m. rugpjūčio 22 d. Kaune.
1883–1890 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje, baigė ją sidabro medaliu. 1890–1894 m. studijavo fiziką ir chemiją Peterburgo universitete. 1896–1900 m. studijavo Getingene, Leipcige, Ciūricho politechnikos institute. 1894–1896 m. – Rusijos matų ir saikų rūmuose – Dmitrijaus Mendelejevo laborantas, asistentas. 1900–1902 m. – Tiudoro akumuliatorių dirbtuvės Peterburge vedėjas. 1902–1915 m. mokytojavo Liepojoje, 1904–1915 m. – Liepojos komercijos mokyklos direktorius, nuo 1908 m. – Lietuvos technikų draugijos pirmininkas.1915–1916 m. Maskvos susisiekimo instituto laboratorijoje tyrinėjo magnio gamybos iš magnezito problemas, parengė magnio pramoninės gamybos technologiją. 1916–1917 m. dėstė fiziką Lutugino liaudies universitete Peterburge. 1917–1918 m. dėstė Ugličo realinėje mokykloje ir mergaičių gimnazijoje. 1918 m. grįžęs į Vilnių, rūpinosi universiteto atgaivinimu, pastatų jam grąžinimu. 1919 m. – Lietuvos atstovas Londone. 1920-1922 m. – Aukštųjų kursų fizikos dėstytojas, nuo 1922 m. vasario 16 d. – Lietuvos universiteto, nuo 1936 m. – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 1922–1923 m. ir 1928-1929 m. – prorektorius, 1923–1924 m. ir 1929–1933 m. – rektorius. 1936 m. rugsėjo 1 d. išėjo dimisijon. Daugelio knygų ir straipsnių autorius. 1926 m. dirbo švietimo ministru. 1920 m. – Steigiamojo Seimo narys. 1902–1915 m. bendradarbiavo „Žarijoje“, „Skarde“. V.Čepinskis buvo vienas iš tarpukario socialdemokratų partijos veikėjų, parašęs kai kuriuos teoriniais galimus vadinti darbus, atspindinčius Lietuvos socialdemokratų nuotaikas. Daug rašė apie diktatūrą. 1927 m. išėjo jo brošiūra „Demokratija ir diktatūra“. 
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-28