Apie mus

DOVEIKA KOSTASLiteratūros tyrinėtojas

Gimė 1912 m. gruodžio 1 d. Minčaičiuose (Joniškio rajonas). Mirė 1999 m. vasario 7 d. Vilniuje.
1946 VU baigė lietuvių k. ir literatūrą, dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute.
Yra rašęs apie Kristijoną Donelaitį („Kristijonas Donelaitis“, 1963), Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, Joną Šliūpą, Joną Šimkų; lenkų, baltarusių ir lietuvių literatūrų ryšius, lietuviškojo romantizmo genezę ir kt. („Literatūrinės vagos“, 1981). Darbai dažniausiai kompiliacinio ir aprašomojo pobūdžio. Studija „Lietuvių rašytojai Didžiajame tėvynės kare“ (1967) ir monografija „Liudas Gira“ (1974) yra istoriografinio tipo, kur nusveria sausoku stiliumi dėstomi faktai.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21