Apie mus

FIŠERIS ILJAFotografas, (slapyvardis J. Žvejas).

Gimė 1927 m. gegužės 13 d. Joniškyje. Mirė 1983 m. spalio 21 d. Pakruojo rajone, palaidotas Vilniuje .
Gimė fotoateljė ir kinoteatro savininko Jakovo Fišerio šeimoje. 1959-1961 m. mokėsi Sąjunginiame neakivaizdiniame žurnalistikos ir fotoreportažo lektoriume Maskvoje. 1944-1946 m. Smolensko karinės apygardos Karininkų namų fotografas, 1946 m. laikraščio „Tarybų Lietuva“, 1946-1957 m. „Komjaunimo tiesa“, 1957-1958 m. žurnalo „Jaunimo gretos“, 1958-1983 m. „Švyturys“ fotokorespondentas. Vienas spalvotosios fotografijos Lietuvos spaudoje pradininkų. Fotografijų pagrindinės temos - paradai, kaimo kolektyvizacija, sportas, kultūra. Su L. Ruiku 1964 m. parengė iliustruotą leidinį turistams „Vilnius“, sukūrė žurnalo „Švyturys“ viršelių, iliustracijų kalendoriams, išleido atvirukų. Jo fotografijos publikuotos fotoalbumuose „Dainų šventė“, „Lietuvos vaikai“ (abu 1957 m.), „Lietuva šalis gražioji“ (1960 m.), „Tarybų Lietuva“ (1980 m.), „Atsisveikinant su XX amžiumi“ („Farewell to XX Mentury“, 2000 m. ) ir kituose. Jo fotografijų turi Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Nuo 1958 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos, nuo 1970 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21