Apie mus

FRANCKAITIS ALFREDAS (ALFRED FRANZKEIT)Pastorius, poetas, vertėjas

Gimė 1921 m. spalio 29 d. Karaliaučiuje. Mirė  2013 m. kovo 6 d. Vėrbleke prie Zulingeno, Vokietija.
1946–52 studijavo evangelikų teologiją Berlyno, Erlangeno, Münsterio universitetuose. 1952–84 dirbo bažnyčios socialinėje tarnyboje. Gyveno Wehrblecke (Vokietija). Metraščio „Heimatgruss“ (Tėviškės pasveikinimas) sudarytojas, redaktorius ir leidėjas. Į vokiečių k. išvertė Antano Baranausko „Anykščių šilelį“ (1974), Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos, Justino Marcinkevičiaus poezijos rinktinę „Rugių ir ugnies kvapas“ (1996), Jurgio Baltrušaičio, Fausto Kiršos, Antano Maceinos-Jasmanto, Salomėjos Nėries ir kt. lietuvių poetų eilėraščių, Juozo Grušo, Algirdo Landsbergio dramų. Išleido originalių eilėraščių rinkinį „Meilės ir ilgesio dainos“ (1999). 
2001 metais A. Franckaičiui suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.
Paskutinio redagavimo data: 2019-10-08