Veikla

Finansinė informacija


Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (PDF/ 219 KB)


Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 0,6 MB)

2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 2,4 MB)

2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 3,5 MB)

2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 12,2 MB)

2021 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 7,0 MB)

2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 12,3 MB)

2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 6,0 MB)

2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 9,5 MB)

2020 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 5,1 MB)

2020 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 4,49 MB)

2020 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 5,54 MB)

2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 5,45 MB)

2019 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 1,65 MB)

2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 1,76 MB)

2019 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 3,57 MB)

2019 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 10,00 MB)

2018 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 16,1 MB)

2018 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 5,77 MB)

2018 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 5,49 MB)

2018 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (PDF/ 5,11 MB)

Biudžeto ataskaitos 2017 m. (PDF/ 6,28MB)

2017 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos III ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 3.99 MB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 292 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 310 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 387 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 627 KB)

2017 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos II ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 3.89 MB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 292 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 304 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 380 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 379 KB)

2017 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos I ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 2.98 MB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 298 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 307 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 819 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 330 KB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metinis rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 4.89 MB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 265 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 282 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 765 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 1.1 MB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos III ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 737 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 500 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 435 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 478 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 178 KB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos II ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 741 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 341 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 295 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 327 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 128 KB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos I ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PDF / 519 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (PDF / 347 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (PDF / 293 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (PDF / 327 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 128 KB)

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 3,7 MB)

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 3,7 MB)

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 7,2 MB)

2021 m.  finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 12.1 MB)

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 8,6 MB)

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 8,4 MB)

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 5 MB)

2020 m.  finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 9.9 MB)

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 4.0 MB)

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 3.7 MB)

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 3.7 MB)

2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 23.1 MB)

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 864 KB)

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 842 KB)

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 5.00 MB)

2018 m.  finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 16.8 MB)

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 2.17MB)

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 3.88 MB)

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 2.09 MB)

2017 m.  finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 9.55 MB)

 2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF/ 2.07 MB)

2017 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos II ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per laikotarpį II ketvirtis (PDF / 367 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF / 481KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF / 466 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 873 KB)

2017 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos I ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per laikotarpį I ketvirtis (PDF / 361 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF / 496KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF / 463 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 885 KB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos grynojo turto pokyčio ataskaita (PDF / 312 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita (PDF / 405 KB) 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita (PDF / 671KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pinigų srautų ataskaita  (PDF / 705 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  (PDF / 535 KB )

Aiškinamasis raštas (PDF / 7,15 MB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos III ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per laikotarpį III ketvirtis (PDF / 195 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF / 274KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF / 272 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 206 KB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos II ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per laikotarpį II ketvirtis (PDF / 136 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF / 188 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF / 187 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 128 KB)

2016 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos I ketvirčio rinkinys:

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per laikotarpį I ketvirtis (PDF / 196 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF / 202 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF / 208 KB)

Aiškinamasis raštas (PDF / 150 KB)

Darbo užmokestis

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2022 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2022 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2022 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2022 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2020 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (PDF / 259 KB)

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2019 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (PDF / 181 KB)

 

Paskutinio redagavimo data: 2023-01-27