Veikla

Projektas „Knygnešių takais“

Projekto trukmė: nuo 2020-03-01–2020-11-16

Projekto vadovė: direktoriaus pavaduotoja Gita Vilčiauskienė, (8 426) 51258, metodinis@joniskis.rvb.lt

Partneriai: Kriukų pagrindinė mokykla, Kriukų seniūnija, Kriukų bendruomenė, Kriukų moterų klubas.

Trumpas projekto pristatymas:

Projektu siekiama bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis ir vietos bendruomene įamžinti Viktoro Pečiulio atminimą renovuojant jo kapavietę ir pažymint knygnešio 165-ąias gimimo metines įvairiais renginiais ir veiklomis. Kapavietei tvarkyti yra gautas giminaičio sutikimas (sutikimo raštas pridedamas prieduose). Biblioteka šiuo projektu prisidės prie knygnešystės fenomeno aktualizavimo, Joniškio krašto knygnešio Viktoro Pečiulio atminimo įamžinimo ir garsinimo.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono  savivaldybė.

Paskutinio redagavimo data: 2020-07-15